Travel Photography


Loi Krathong, lungo il fiume

_________

 

(Tailandia 2014)


Loi Krathong nell'era dei selfie

__________

(Tailandia 2014)